Pierwsza edycja Konkursu im. Tymoteusza Karpowicza na recenzję literacką odbyła się w 2019 roku. Laureatki i laureatów tradycyjnie już poznajemy na letnim Festiwalu Góry Literatury, gdzie co roku honorujemy wygranych nagrodami. Już teraz razem z Wrocławskim Domem Literatury zapraszamy młode krytyczki i młodych krytyków do wzięcia udziału w piątej odsłonie konkursu!

Historia konkursu

Konkurs im. Tymoteusza Karpowicza na recenzję literacką jest wspólnym projektem Wrocławskiego Domu Literatury i Fundacji Olgi Tokarczuk. Za patrona wybraliśmy związanego z Wrocławiem Tymoteusza Karpowicza, poetę i prozaika, dramaturga i tłumacza, czołowego modernistę i twórcę poezji lingwitycznej. Jest autorem wielu znakomitych pozycji, między innymi Żywych wymiarów (1948), Znaków równania (1960) i Słojów zadrzewnych (1999). Działalność artystyczna Tymoteusza Karpowicza obrazuje różnorodne światy literackie oraz zaskakuje trafnością komentarzy odnoszących się do dorobków innych artystek i artystów i z pewnością inspiruje kolejne pokolenia krytyczek i krytyków.

Konkurs im. Tymoteusza Karpowicza na recenzję literacką odbywa się od 2019 roku. Od tego roku zwyczajem stało się przyznawanie nagród i wyróżnień w czasie Festiwalu Góry Literatury. Konkurs kierujemy do młodych osób parających się krytyką i chcących zająć się nią profesjonalnie. Wyłaniamy młode talenty i pomagamy im zaistnieć w środowisku literackim, dlatego oprócz nagrody pieniężnej, laureatka lub laureat zyska możliwość opublikowania swojej recenzji w najbardziej poczytnym czasopiśmie „Książki. Magazyn do czytania”.

Reguły uczestnictwa w konkursie

Nadsyłane recenzje powinny dotyczyć jednej wybranej publikacji – książki autorstwa polskiej pisarki bądź pisarza wydanej nie wcześniej niż w 2019 roku (czyli w latach 2019–2023). Podobnie jak w poprzednich edycjach nie ma za to ograniczeń gatunkowych recenzowanych tekstów. Co ważne, objętość tekstu nie może przekroczyć 6000 znaków ze spacjami. Pod uwagę będą brane wyłącznie prace niepublikowane wcześniej drukiem ani na stronach internetowych lub w mediach społecznościowych. Zapraszamy osoby w wieku od 18 do 33 lat. Każdy startujący w konkursie może zgłosić tylko jedną pracę, a teksty należy przesyłać poprzez formularz. Termin nadsyłania recenzji mija 20 kwietnia 2023 roku. Zgłoszone prace oceni jury w składzie: Kinga Dunin, Grzegorz Gauden, Karol Maliszewski, Magdalena Rabizo-Birek i Kazimiera Szczuka.

Wręczenie nagród będzie miało miejsce w lipcu podczas dziewiątej edycji Festiwalu Góry Literatury, na który zaprosimy grono finalistów i finalistek.

Podsumowując, oto zasady konkursu:

  • recenzje będące przedmiotem konkursu powinny dotyczyć książek polskich autorek i autorów opublikowanych w 2019 roku lub później,
  • recenzje mogą dotyczyć tylko jednej publikacji,
  • objętość tekstu nie może przekroczyć 6000 znaków ze spacjami,
  • zgłaszane recenzje nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem ani publikowane na stronach internetowych lub w mediach społecznościowych,
  • w konkursie mogą wziąć udział osoby w wieku od 18 do 33 lat (czyli osoby, które do 20 kwietnia 2023 nie ukończyły 33 roku życia),
  • termin nadsyłania recenzji mija 20 kwietnia 2023 roku.
  • prace należy przesłać za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Regulamin konkursu dostępny jest pod liniem.

Nagrody

Dla laureatek i laureatów przewidzieliśmy nagrody rzeczowe i pieniężne:

  • I miejsce – 3000 złotych brutto
  • II miejsce – 1500 złotych brutto
  • III miejsce – 500 złotych brutto

Jak wspomniano, zwycięski tekst zostanie opublikowany na łamach czasopisma „Książki. Magazyn do czytania”, które objęło projekt swoim patronatem.

Wszystkim zainteresowanym życzymy powodzenia!

Wspierają nas

Mecenasi

Sponsorzy

Partnerzy