Fundacja Olgi Tokarczuk została założona w 2020 roku we Wrocławiu – dokładnie 27 marca nasza Fundatorka podpisała akt założycielski i opowiedziała o wartościach, planach i celach organizacji.

Jesteśmy niezależną organizacją pozarządową, której ambicją jest wspieranie i promocja kultury i sztuki polskiej oraz światowej w Polsce i za granicą, a także promocja i wspieranie szeroko pojętej ochrony praw człowieka, demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, swobód obywatelskich, środowiska, przeciwdziałanie dyskryminacji, wspieranie praw kobiet oraz promocja i wspieranie wszechstronnego rozwoju Polski, w szczególności Wrocławia, Dolnego Śląska, Ziemi Lubuskiej i powiatów wałbrzyskiego oraz kłodzkiego.

Działalność Fundacji Olgi Tokarczuk

Wspieramy tłumaczy i tłumaczki – wiemy, że są oni szczególnie ważnymi ambasadorami kultury polskiej za granicą – dlatego we wrześniu 2022 roku zorganizowaliśmy I Światowy Kongres Tłumaczy Olgi Tokarczuk. Był to czas obfitujący w debaty poświęcone problematyce translatorskiej i, przede wszystkim, stał się okazją do poznania się z ludźmi pióra, którzy umożliwili czytanie Olgi Tokarczuk w ponad 40 językach.

Bliskie nam są zagadnienia natury ekologicznej, szczególnie związane z ochroną środowiska i prawami zwierząt, realizowane w projekcie #zezwierzęcej oraz poruszane w czasie wielu spotkań. Debaty z cyklu #zezwierzęcej czerpią garściami z animal studies, pozwalają zmienić perspektywę i zachęcają do opuszczenia sfery wygodnej niewiedzy na temat eksploatacji i zwierząt, i przyrody.

Promujemy i budujemy ideę społeczeństwa demokratycznego pozbawionego barier i uprzedzeń, w którym cenna jest wolność słowa i swobodna wymiana myśli. Walczymy o równość dotyczącą każdej sfery życia, sprzeciwiamy się dyskryminacji, szczególnie dyskryminacji związanej z tożsamością i orientacją seksualną. Prowadzimy działalność charytatywną – w ubiegłym roku zorganizowaliśmy Aukcję okaleczonych książek, dzięki której udało nam się zebrać ponad 40 tysięcy złotych i przekazać je innym organizacjom pozarządowym walczącym o osoby LGBT+.

W 2021 roku nawiązaliśmy współpracę z Uniwersytetem Wrocławskim – powołaliśmy Akademickie Centrum Badań. Ex-Centrum Olgi Tokarczuk. W ten sposób mamy okazję do prężnego wspierania działalności naukowej i oświatowej, co realizujemy również w konkursie „Jak zdobyć Nagrodę Nobla?” oraz w Ogólnopolskim Konkursie im. Tymoteusza Karpowicza na recenzję literacką, którego finał przypada na czas szczególnie lubianego Festiwalu Góry Literatury.

W niedalekiej przyszłości planujemy organizację stypendiów i rezydencji dla artystów i artystek – pozwolą one odwiedzającym poznać i zainspirować się nie tylko Wrocławiem, ale całym Dolnym Śląskiem.

Zarząd Fundacji Olgi Tokarczuk

Na początku działalności Fundacji Olgi Tokarczuk w Radzie Programowej zasiedli: Olga Tokarczuk, Agnieszka Holland oraz Irek Grin. Zarząd z kolei składał się z Grzegorza Zygadły, Izabelli Kaluty oraz Zbyszka Fingasa.

Obecnie Rada składa się z czterech osób: Olgi Tokarczuk, Agnieszki Holland, Irka Grina oraz Zbyszka Fingasa. W Zarządzie zasiada Grzegorz Zygadło.

Zespół Fundacji Olgi Tokarczuk

Nasz zespół – oprócz Rady i Zarządu – składa się z czterech osób: Jany Karpienko, asystentki Olgi Tokarczuk, Michaliny Dzierżęgi, Piotra Pflegela oraz Agaty Sibilak. Często współpracujemy z Ewą Dąbrowska, Agnieszką Orłowską oraz Wiolettą Maciejewską, a także z Rafałem Komorowskim, Maksem Pflegelem i z Jarkiem Mizerą.

Manifest

Fundacja Olgi Tokarczuk powstaje w niespokojnych i zaskakujących czasach, w których na naszych oczach zmienia się rzeczywistość: znikają znane drogowskazy i stałe punkty orientacyjne, ale też otwierają się inne perspektywy i możliwości. Potrzebne stają się nowe pomysły i idee.

Chcemy stworzyć przestrzeń do międzynarodowej rozmowy o nadchodzących latach; miejsce umożliwiające łączenie tych dziedzin i energii życia, które na  pozór wydają się być od siebie niezależne i odległe. Będziemy wspierać takie inicjatywy kulturalne, artystyczne, naukowe i obywatelskie, które pokazują odmienne punkty widzenia, szukają nowych formuł dla życia społecznego, tworzą pionierskie rozwiązania.

To, co szczególnie ważne dla Fundatorki, wiąże się otwartością myślenia i działania, dlatego nasza polityka kulturalna jest nieodłącznie związana z zasadami demokracji, wolności słowa, swobodnej wymiany myśli i solidarności społecznej. Kultura nie może podlegać naciskom politycznym i cenzurze.

Nie ma społeczeństwa, kultury, polityki, nauki bez kobiet. Działania Fundacji będą zawsze brały to pod uwagę, szeroko wspierając aktywność kobiet i dbając o parytety.

Nie można patrzeć na człowieka w oderwaniu od środowiska i jego wzajemnych relacji z innymi żywymi istotami. Dlatego tak bardzo na sercu leżą nam prawa zwierząt, ale także kulturowa ich obecność w życiu ludzi.

Wierzymy w swobodną wymianę myśli i inspiracji. Wierzymy w siłę literatury. Wymyślamy nowy świat.

Wspierają nas

Mecenasi

Sponsorzy

Partnerzy

Patroni