Interreg to unijne programy, które wspierają rozwój, współpracę oraz integrację europejskich regionów. Ich zadaniem jest rozwiązywanie problemów, które wykraczają poza granice państw i które wymagają podjęcia wspólnych działań. Sprzyja to poprawie jakości życia lokalnych społeczności. Każdy projekt Interreg jest realizowany w międzynarodowych partnerstwach.

Zaplanowany przez Fundację Olgi Tokarczuk cykliczny projekt o nazwie Literatura bez granic w ramach Kultury bez granic trwać będzie trzy lata – od 2024 do 2026 roku. W tym czasie odbędzie się 12 wydarzeń o interdyscyplinarnym charakterze. Realizacja części programu będzie mieć miejsce w kolejnych 3 edycjach letniego Festiwalu Góry Literatury, na którym zorganizujemy pasmo czeskie obejmujące 9 spotkań autorskich związanych z tematyką najnowszych książek zaproszonych gości i gościń. Zorganizujemy także 3 seminaria translatorskie wybranych autorów i autorek z osobami tłumaczącymi ich książki na język czeski. Seminarium będzie otwarte dla publiczności, szczególnie dla osób studiujących filologię i zainteresowanych sztuką przekładu. Być może sceną dla nich będą nasze stałe projekty, takie jak Latający Uniwersytet Ludowy (LUL) oraz II i III Światowy Kongres Tłumaczy Olgi Tokarczuk.

Spotkania autorskie oraz seminaria będą skierowane do wszystkich zainteresowanych sztuką przekładu oraz literaturą polską i czeską. Spotkania te w trybie stacjonarnym będą odbywać się w małych miastach bądź na wsiach. Posłuży to nie tylko lepszemu poznaniu i zrozumieniu przez Polaków i Czechów kultury sąsiada, ale także aktywizacji mieszkańców.Ponadto każde wydarzenie będzie streamowane oraz zapisane w formie filmów na naszych kanałach.

Celem wszystkich zaplanowanych wydarzeń w ramach projektu Literatura bez granic jest angażowanie mieszkańców regionu, upowszechnianie literatury i czytelnictwa, promowanie polskich i czeskich autorów, zacieśnienie kulturalnych więzi polsko-czeskich, nauczanie o sztuce przekładu i problemach translatorskich, promocja Broumova, Radkowa, Gminy Nowa Ruda oraz Gminy Miejskiej Nowa Ruda.

Wspierają nas

Mecenasi

Sponsorzy

Partnerzy