W lipcu 2021 roku zostało podpisane porozumienie dotyczące powstania Akademickiego Centrum Badań. Ex-Centrum Olgi Tokarczuk, które już październiku zainaugurowało swoją działalność. Powołane przez Fundację i rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Przemysława Wiszewskiego, Akademickie Ex-Centrum koncentruje się zagadnieniach ze styku działalności artystycznej i naukowej.

Akademickie Centrum Badań. Ex-Centrum Olgi Tokarczuk wiąże się z podjęciem współpracy naukowej w obszarach interesujących zarówno Fundację, jak i Uniwersytet Wrocławski. Równość społeczna, a zwłaszcza egalitaryzm płci, kwestia praw zwierząt czy społeczno-sprawcza moc literatury to tematy, na jakich skupiają się działania Fundacji Olgi Tokarczuk od początku jej istnienia.

Naszym zadaniem jest zajęcie się kwestiami peryferyjnymi – sprowadzenie ich do centrum, przyjrzenie się zmianom kierującym ponowoczesnym światem. Akademickie Ex-Centrum dostrzega te transformacje i opisuje je. Koncentruje się również na twórczości Olgi Tokarczuk, jej recepcją i przekładem.

Według pomysłodawczyni, Olgi Tokarczuk, Akademickie Ex-Centrum „pozwoli wystawić głowę poza sferę udeptanych poglądów i będzie z natury swojej ekscentryczne. Podejmie tematy, o których nam się do tej pory nie śniło”.

W ramach Akademickiego Ex-Centrum podejmowana jest działalność seminaryjna, konferencyjna oraz wydawnicza.

W skład rady programowej wchodzą: dr hab. Magdalena Barbaruk (Instytut Kulturoznawstwa UWr), dr hab. Urszula Glensk, prof. UWr, dr Katarzyna Uczkiewicz (Instytut Filologii Słowiańskiej UWr), dr hab. Justyna Ziarkowska, prof. UWr (Instytut Filologii Romańskiej UWr), dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr) oraz Irek Grin (Fundacja Olgi Tokarczuk).

Kierowniczką Akademickiego Centrum Badawczego. Ex-Centrum Olgi Tokarczuk jest dr hab. Dorota Kołodziejczyk.

Dowiedz się więcej:
Oficjalny fanpage Akademickiego Centrum Badawczego. Ex-Centrum Olgi Tokarczuk

Być może zainteresują Cię również…

Wspierają nas

Mecenasi

Sponsorzy

Partnerzy

Patroni