Zachwyceni tak dobrym odbiorem Festiwalu Góry Literatury, zdecydowaliśmy o dalszym rozwoju jego pasma edukacyjnego. Zamierzamy zwiększyć zasięg i częstotliwość zajęć Latającego Uniwersytetu Ludowego, by przywrócić do życia piękną ideę permanentnej edukacji humanistycznej i obywatelskiej, i aktywizacji środowisk zagrożonych marginalizacją.

Rozpoczynamy całoroczny projekt regularnych zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że tylko systemowa i konsekwentna edukacja pozaszkolna, szczególnie w mniejszych miejscowościach i wsiach, pozwoli zapobiec gwałtownemu narastaniu niebezpiecznych tendencji, z którymi mierzy się Polska i wiele krajów świata.

Trzeba przywrócić właściwe znaczenie takim pojęciom jak praworządność, ekologia, równouprawnienie, szacunek do inności. Trzeba uczyć o mechanizmach populizmu, mowy nienawiści, ksenofobii, nacjonalizmu. Trzeba edukować, by zapobiegać i walczyć z każdym rodzajem wykluczenia, dyskryminacji i marginalizacji. Chcemy kreować strefy wolne od cenzury i kłamstwa, i zapewniać dostęp do tej przestrzeni odbiorcom nie tylko w dużych ośrodkach miejskich, ale również tam, gdzie jest on dziś utrudniony.

Ten ambitny plan wypełniania luk w systemie państwowej oświaty wymaga znacznych środków. Transport, wynajem sal, obsługa techniczna, skromne honoraria, czy choćby tylko zwrot kosztów dla najlepszych w Polsce ekspertów, utrzymanie zespołu, który te działania skoordynuje i miejsca ich pracy – to wszystko generuje koszty, w skali roku – bardzo duże.

Z nieznanych nam powodów, podobnie jak wiele organizacji pozarządowych, nie możemy liczyć na dotacje państwowe i tak samo jak inni borykamy się z brakami kadrowymi i zdobyciem środków na płace dla naszych współpracowników, z rosnącymi opłatami za prąd, internet, ogrzewanie, paliwo, etc.

Szukamy ludzi, którym bliskie są nasze ideały, i którzy mogą nas w ich krzewieniu wesprzeć finansowo kwotami symbolicznymi albo dużymi – każda złotówka się przyda, każdą postaramy się przekuć na coś dobrego.

Zapraszamy na nasz profil w serwisie patronite.pl – dołącz do nas i zostań naszym Patronem!

Wspierają nas

Mecenasi

Sponsorzy

Partnerzy