W ramach Latającego Uniwersytetu Ludowego w grudniu 2023 roku pojawiliśmy się z warsztatami z inkluzywności w trzech szkołach średnich na Dolnym Śląsku. Warsztaty zorganizowaliśmy wspólnie z Fundacją Herstory.

Ostatni miesiąc 2023 roku był dla nas bardzo intensywny. Nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Herstory, organizacją skoncentrowaną na innowacjach w edukacji antyprzemocowej i antydyskryminacyjnej, wspierającą zarówno młodzież, jak i dorosłych, w zakresie kompetencji społecznych i rozumienia sobie oraz różnorodności świata. Warsztaty poprowadziła Lena Bielska, założycielka i prezeska Herstory, certyfikowana trenerka samoobrony i asertywności.

11 grudnia odwiedziliśmy Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie, by z drugoklasistami pochylić się nad takimi pojęciami jak równość, tolerancja czy społeczeństwo. Trzy godziny lekcyjne poświęciliśmy na omówienie różnych terminów nawiązujących do inkluzywności, poszerzaliśmy horyzonty podczas rozmów o równych szansach, rozmawialiśmy o dyskryminacji płciowej, rasowej czy seksualnej. Tego samego dnia w noworudzkiej bibliotece zorganizowaliśmy spotkanie z Edwardem Pasewiczem – o coming oucie i jego konsekwencjach. Rozmowę – poprowadzoną przez Irka Grina – można zobaczyć na naszym Facebooku.

Te same warsztaty – chociaż w nieco różnych formach dopasowanych do uczestniczących w nich osób – przeprowadziliśmy 12 grudnia w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku oraz 18 grudnia w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy, kiedy to w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy zorganizowaliśmy wykład Michała Rusinka o podobnej tematyce – „Szacunek jako kategoria starożytnej retoryki”. Wykład można zobaczyć na naszych socialach.

Tematyką pracy warsztatowej były szeroko ujęte prawa człowieka i dynamika relacji społecznych ze szczególnym uwzględnieniem relacji władzy i przywileju, przemocy i nierównego traktowania ze względu na przesłanki tożsamościowe. Młodzież poprzez aktywne ćwiczenia mogła zrozumieć bliżej takie pojęcia jak dyskryminacja, stereotyp, uprzedzenie, mowa nienawiści. Refleksji poddane zostały przekazy medialne, narracje społeczne poprzez krytyczne spojrzenie na treści, które nas otaczają. Warsztaty miały na celu poszerzenie świadomości i wzmocnienie postaw solidarnych, wrażliwych i akceptujących różnorodność społeczną.

Wszystkie przeprowadzone warsztaty miały charakter zamknięty. Zostały przeprowadzone dzięki uprzejmości dyrekcji wymienionych szkół średnich. Bardzo dziękujemy za ugoszczenie i mamy nadzieję, że w przyszłości przeprowadzimy warsztaty również w innych placówkach.

Lena Bielska – certyfikowana trenerka samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt WenDo, trenerka antydyskryminacyjna, trenerka dramy stosowanej I stopnia. Superwizorka treningu WenDo. Psychoterapeutka Gestalt, która w swojej pracy terapeutycznej i trenerskiej skupia się na wsparciu osób z grupy Post Traumatic Stress Communities. Prezeska Fundacji HerStory, w której współtworzy programy wsparcia i innowacje edukacyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji. Stypendystka Alfred Landecker Democracy Fellowship, współpracuje z wieloma krajowymi i zagranicznymi organizacjami równościowymi.

Wspierają nas

Mecenasi

Sponsorzy

Partnerzy

Patroni