„Literatura i wielkie problemy współczesności” to międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona pisarstwu i aktywności publicznej Olgi Tokarczuk. Odbędzie się w dniach 1–2 czerwca 2022 na Uniwersytecie Wrocławskim.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Literatura i wielkie problemy współczesności”, organizowana w dniach 1–2 czerwca 2022 roku na Uniwersytecie Wrocławskim, jest wspólnym przedsięwzięciem Akademickiego Centrum Badawczego. Ex-centrum Olgi Tokarczuk (UWr) oraz Fundacji Olgi Tokarczuk i Wrocławskiego Domu Literatury.

Korzystając z okazji jubileuszu 60. urodzin Olgi Tokarczuk, podczas konferencji chcielibyśmy przyjrzeć się problemom współczesnego świata z perspektywy twórczości pisarki i odwrotnie – podjąć dyskusję o prozie oraz społecznej roli noblistki w świetle takich zagadnień jak misja i sprawczość literatury, międzykulturowe związki tekstów, tożsamość
regionu oraz turystyka i edukacja literacka, ekokrytyka i refleksja nad kondycją zwierząt, cielesność i materialność (nie)ludzkiego doświadczenia, poetyka i polityka afektu, pamięć zbiorowa oraz wspólnoty wyobrażone.

W konferencji wezmą udział badaczki i badacze twórczości Olgi Tokarczuk z kilkunastu ośrodków naukowych w kraju i na świecie.

Bieżące informacje znajdą się na fanpage’u Akademickiego Centrum Badań. Ex-centrum Olgi Tokarczuk. Zachęcamy do uczestnictwa w konferencji!

Wspierają nas

Mecenasi

Sponsorzy

Partnerzy