Każdego roku w Polsce około 150 tysięcy zwierząt wykorzystywanych jest do doświadczeń. Blisko jedna trzecia z nich poddawana jest tak zwanym procedurom dotkliwym. Opowiemy, co dzieje się z tymi zwierzętami i jak wygląda walka o złagodzenie ich cierpień, w tym tworzenie procedur poddawania eksperymentów na zwierzętach kontroli naukowej i społecznej.

Wspólnie zastanowimy się, co jest jeszcze do zrobienia i postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jak odróżnić doświadczenia naprawdę konieczne od tych przysparzających zbędnych cierpień.

W kolejnej dyskusji cyklu #zezwierzęcej udział wezmą:

ANDRZEJ ELŻANOWSKI – profesor na wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Zoolog i bioetyk. Prezes Polskiego Towarzystwa Etycznego. Kierował kampanią, która doprowadziła do przyjęcia Ustawy o doświadczeniach z r. 2005 dającej duże uprawnienia komisjom etycznym. Członek Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w jej pierwszej kadencji, a obecnie 1 Lokalnej Komisji Etycznej w Warszawie.

ANNA GDULA – Prezeska Zarządu Fundacji na Rzecz Prawnej Ochrony Zwierząt i Kontroli Obywatelskiej „Lex Nova”. Specjalistka anestezjologii i intensywnej terapii, lekarz medycyny bólu. Od 2014 roku członkini Lokalnej Komisji Etycznej d.s. Doświadczeń na Zwierzętach w Olsztynie.

WSTĘP WOLNY! Dołącz do wydarzenia na Facebooku!

Wydarzenie jest współfinansowane przez Gminę Wrocław. Partnerami wydarzenia są Dorota i Kazimierz Śródkowie.

Wspierają nas

Mecenasi

Sponsorzy

Partnerzy

Patroni