Wrocławski Dom Literatury i Fundacja Olgi Tokarczuk zapraszają młode krytyczki i krytyków literackich do udziału w Konkursie im. Tymoteusza Karpowicza na recenzję literacką. Do wygrania są nagrody pieniężne w łącznej kwocie 5 tysięcy złotych oraz publikacja tekstów w „Notatniku Literackim” – świetnie przyjętym na rynku kwartalniku, który ukazuje się od zeszłego roku.

Konkurs na recenzję literacką odbywa się od 2019 roku, a jego finał i rozdanie nagród mają miejsce podczas Festiwalu Góry Literatury organizowanego przez Fundację Olgi Tokarczuk. Konkurs jest skierowany do osób stawiających pierwsze kroki w krytyce literackiej i ma na celu wyłonić talenty oraz pomóc młodym osobom opublikować swoje teksty na łamach poczytnych periodyków czy portali.

Recenzje powinny dotyczyć jednej wybranej publikacji – książki autorki lub autora piszącego w języku polskim wydanej nie wcześniej niż w 2020 roku (czyli w latach 2020–2024). Objętość tekstu nie może przekroczyć 6000 znaków ze spacjami, na konkurs można zgłaszać wyłącznie prace, które nie były wcześniej ogłoszone drukiem ani publikowane na stronach internetowych lub w mediach społecznościowych. Teksty konkursowe mogą nadsyłać osoby w wieku od 18 do 33 lat. Każda osoba startująca w konkursie może zgłosić tylko jedną swoją pracę, teksty należy przesyłać za pomocą formularza konkursowego: https://tiny.pl/dmlnz

Termin nadsyłania recenzji mija 15 kwietnia 2024 roku, a wręczenie nagród odbędzie się w lipcu, podczas Festiwalu Góry Literatury (5–14.07.2024), na który zostaną zaproszeni wszyscy finaliści i finalistki. Lista finalistów zostanie ogłoszona przez organizatorów do końca maja. Nadesłane prace oceni jury w składzie: Kinga Dunin, Grzegorz Gauden, Karol Maliszewski, Magdalena Rabizo-Birek i Kazimiera Szczuka.

Na laureatów konkursu czekają nagrody pieniężne (1 miejsce: 3000 zł brutto, 2 miejsce: 1500 zł brutto, 3 miejsce: 500 zł brutto) i rzeczowe. Trzy nagrodzone teksty zostaną opublikowane na łamach czasopisma „Notatnik Literacki”, które objęło konkurs swoim patronatem. Kolejne trzy wyróżnione recenzje mają szansę zostać opublikowane online w serwisie www.notatnikliteracki.pl, który jest rozszerzeniem wersji papierowej magazynu. Wydawcą „Notatnika Literackiego” jest Wrocławski Dom Literatury.

Patronem konkursu na recenzję literacką jest Tymoteusz Karpowicz, poeta, prozaik, dramaturg i tłumacz, uważany za jednego z czołowych twórców poezji lingwistycznej. Karpowicz był niezwykle ważną postacią na wrocławskiej scenie literackiej, a jego twórczość eseistyczna, będąca swoistą wędrówką po różnorodnych światach literackich, do dziś stanowi ważny przewodnik dla osób zainteresowanych krytyką literacką.

Konkurs jest wspólnym przedsięwzięciem Wrocławskiego Domu Literatury i Fundacji Olgi Tokarczuk.

Podsumowanie zasad konkursowych:

 • recenzje zgłoszone na konkurs powinny dotyczyć książek opublikowanych w 2020 roku lub później
 • recenzje dotyczyć mogą tylko jednej publikacji
 • recenzować można wyłącznie książki napisane oryginalnie w języku polskim
 • objętość tekstu nie może przekroczyć 6000 znaków ze spacjami
 • zgłaszane recenzje nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem ani publikowane na stronach internetowych lub w mediach społecznościowych
 • w konkursie mogą wziąć udział osoby w wieku od 18 do 33 lat (czyli osoby, które do 15 kwietnia 2024 nie ukończyły 33 roku życia)
 • termin nadsyłania recenzji mija 15 kwietnia 2024 roku
 • prace należy przesłać za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Na laureatów konkursu czekają nagrody pieniężne:

 • 1 miejsce: 3000 zł brutto
 • 2 miejsce: 1500 zł brutto
 • 3 miejsce: 500 zł brutto

oraz publikacja tekstów w piśmie „Notatnik Literacki”.

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj.

Zapraszamy na stronę projektu.

Tekst: Wrocławski Dom Literatury

Wspierają nas

Mecenasi

Sponsorzy

Partnerzy

Patroni