Zwierzęta są dla nas niezwykle ważne. Wierzymy, że czują podobnie jak ludzie, nie boimy się rozmawiać o ich krzywdzie i walczymy, by zostały uwzględnione w Konstytucji. W weekend 22–23 kwietnia spotkaliśmy się w Willi Karpowiczów, by porozmawiać o prawach naszych braci i sióstr. Razem z festiwalem Ktoś, nie Coś zorganizowaliśmy warsztaty i debaty poświęcone problematyce zwierząt.

Fundacji Olgi Tokarczuk są bliskie zagadnienia natury ekologicznej, szczególnie związane z ochroną środowiska, zachowaniem środowiska naturalnego i naturalnych warunków życia wszystkich istot żywych. Dbamy o prawa zwierząt – właśnie o tej tematyki dotyczy realizowany przez nas projekt #zezwierzęcej. Debaty z tego cyklu czerpią z animal studies, pozwalają zmienić perspektywę i zachęcają do opuszczenia sfery wygodnej niewiedzy na temat eksploatacji i zwierząt, i przyrody.

Ktoś, nie Coś w Willi Karpowiczów

Festiwal Ktoś, nie Coś to szeroka inicjatywa z wieloma odsłonami w kilku lokalizacjach w całej Polsce. Festiwal ma wiele celów, w tym jeden nadrzędny – uświadamia człowiekowi jego właściwe miejsce w naturze. Staramy się inspirować do myślenia o relacji człowiek–natura w kategoriach, w których ludzie schodzą z piedestału i przestają „czynić sobie ziemię poddaną”.

Kolejna, wrocławska odsłona festiwalu, współorganizowana z Fundacją Olgi Tokarczuk, odbyła się w Willi Karpowiczów od 22 do 23 kwietnia.

W imieniu – warsztaty stawania w obronie zwierząt 

W sobotę 22 kwietnia miały miejsce zamknięte warsztaty z Karoliną Kuszlewicz. Były zorganizowane z myślą o członkach organizacji pozarządowych pracujących na rzecz zwierząt. Zajęcia wzmocniły kompetencje uczestniczek i uczestników w zakresie działania w obronie praw zwierząt za pomocą prawa. Karolina Kuszlewicz przedstawiła narzędzia dostępne na podstawie Ustawy o ochronie zwierząt, a także wynikające z innych przepisów instrumenty obywatelskiej zmiany. Dodatkowo warsztaty wspierały osoby decydujące się na pracę dla zwierząt – dały uczestnikom i uczestniczkom narzędzia umożliwiające wzmocnienie motywacji, poczucia sensu i nadziei na zmianę.

Warsztaty poprowadziła Karolina Kuszlewicz, adwokatka i założycielka Kancelarii nad Wisłą specjalizującej się w ochronie praw zwierząt i przyrody. Karolina Kuszlewicz jest wykładowczynią na Uniwersytecie Warszawskim i autorką licznych publikacji specjalistycznych, w tym Komentarza do ustawy o ochronie zwierząt, a także twórczynią projektu edukacyjnego „Kuszlewicz w imieniu”, na który składają się blog i podcast o praktycznych aspektach wykorzystywania prawa w celu poprawy sytuacji zwierząt.

Ktoś, nie Coś – debaty

Kolejnego dnia spotkaliśmy się znowu w siedzibie Fundacji Olgi Tokarczuk, by posłuchać spotkań, których tematyka oscyluje wokół świata fauny. 23 kwietnia był dniem otwartym dla publiczności – każdy mógł posłuchać trzech rozmów. O prawach natury z Karoliną Kuszlewicz porozmawiał Irek Grin. Podczas spotkania autorka i prawniczka podzieliła się z uczestnikami i uczestniczkami cennymi radami, które zawarła również w swojej książce Prawa zwierząt. Praktyczny przewodnik (Wolters Kluwer, 2019). Kolejna rozmowa także dotyczyła zwierząt i ich etycznego traktowania. O książce Nieumarłe. Na ratunek lwom, tygrysom i innym czworonożnym przyjaciołom (Znak, 2022) z autorką, Ewą Zgrabczyńską, zoolożką i dyrektorką Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu, rozmawiała Olga Maria Szelc. Ostatnie spotkanie dotyczyło ekośledztw, w tematykę których wprowadzili nas Paweł Czernich i Jacek Harłukowicz w rozmowie z Ulą Glensk.

Partnerzy wydarzenia: Iwona i Piotr Beaupré, Wydawnictwo EMGAlteri
Patronat medialny: Onet

Wspierają nas

Mecenasi

Sponsorzy

Partnerzy