Określenie relacji pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem z pewnością nie jest zadaniem łatwym, chociaż podejmowanym wielokrotnie na przestrzeni kilkuset lat przez znakomite osobistości środowiska naukowego i artystycznego. Świat i rządzące nim zasady zostają poddane rewizji – zaobserwować można odejście od przewartościowanej recepcji antropocentrycznej.

Cykl debat #zezwierzęcej łączy scjentyzm z podejściem emocjonalnym. Żywiąc nadzieję na zmyślną i pouczającą burzę mózgów, zapraszamy do rozmowy wybitne umysły i aktywnych słuchaczy dzielących się własnymi przemyśleniami.

Zastanawiamy się. Otwieramy dyskusję. Przeżywamy i polemizujemy, chociaż zwykle stoimy po tej samej stronie; po stronie zwierząt. Nazwa cyklu debat jest jednocześnie naszym credo – chcemy zezwierzęceć.

Czwarte spotkanie #zezwierzęcej w ramach Międzynarodowego Fesiwalu Kryminału. Od lewej: Ludwika Włodek, Wojciech Pisula, Ewa Zgrabczyńska. Fot. Wrocławski Dom Literatury

Dotychczas przeprowadzono cztery debaty. Pierwsze spotkanie serii #zezwierzęcej odbyło się w październiku 2020 roku na deskach Centrum Sztuk Performatywnych Piekarnia. W inauguracyjnej rozmowie „Prawo ludzi / prawa zwierząt” uczestniczyli: Dorota Sumińska, Karolina Kuszlewicz oraz Dariusz Gzyra. Grudniowa debata pt. „Czy piątka dla zwierząt pomoże zwierzętom?” dotyczyła projektu ustawy zaproponowanej przez partię rządzącą. Z powodu pandemicznego reżimu dialog Katarzyny Topoczewskiej i Cezarego Wyszyńskiego transmitowano z warszawskiego Nowego Teatru, podobnie jak trzecie spotkanie wokół publikacji „ZOEpolis. Budując wspólnotę ludzko–nie-ludzką”, w którym udział wzięli: Agata Szydłowska, Ewa Zyśk-Gorczyńska i Katarzyna Roj. Książka wydana przez Fundację Bęc Zmiana okazała się przyczynkiem do snucia refleksji na temat świata, w jakim zwierzęta, rośliny i grzyby mają prawa obywatelskie. 

Spotkanie czwarte ­– „Co czują zwierzęta?” – odbyło się z udziałem publiczności w klubie Proza w trakcie Międzynarodowego Festiwalu Kryminału, a uczestniczyli w nim Ewa Zgrabczyńska i Wojciech Pisula. Przeprowadzone rozmowy moderowała Ludwika Włodek.

Z kolei piąta debata miała miejsce na Festiwalu Góry Literatury. Otoczeni łąkami i lasami rozmawialiśmy o „Zwierzętach na służbie”. W spotkaniu udział wzięli: Marta Bogdańska, Anita Jarzyna i Magdalena Środa.

O terminach kolejnych spotkań będziemy informować w Aktualnościach oraz na naszych sociach mediach.

Wspierają nas

Patron

SPONSORS

PARTNERS