Konferencja naukowa „Literatura i wielkie problemy współczesności” odbędzie się w dniach 1–3 czerwca 2022 roku we Wrocławiu. Jej organizatorami są Fundacja Olgi Tokarczuk i Akademickie Centrum Badawcze. Ex-centrum Olgi Tokarczuk działające na Uniwersytecie Wrocławskim.

Konferencja naukowa „Literatura i wielkie problemy współczesności” jest poświęcona pisarstwu i aktywności publicznej Olgi Tokarczuk. Korzystając z okazji jubileuszu, chcielibyśmy przyjrzeć się wielkim problemom współczesnego świata z perspektywy twórczości pisarki i odwrotnie – podjąć dyskusję o prozie oraz społecznej roli noblistki
w świetle takich wyzwań i zjawisk jak:

 • kryzys klimatyczny i troska o środowisko naturalne;
 • podmiotowość i kondycja zwierząt, roślin oraz przyrody nieożywionej;
 • prawa obywatelskie, prawa kobiet, prawa mniejszości;
 • migracje i wypędzenia;
 • przemoc polityczna, ruchy autorytarne, nacjonalizm i ksenofobia;
 • doświadczenie pandemii oraz innych globalnych zagrożeń;
 • późny kapitalizm, neokolonializm i nierówności ekonomiczne;
 • społeczeństwo i jednostka wobec inwigilacji cyfrowej;
 • słowo, kultura i sztuka opowiadania w świecie mediów elektronicznych;
 • problemy pamięci kolektywnej, polityki pamięci, rewizji historii;
 • przemiany racjonalizmu i światopoglądu religijnego;
 • nowe tożsamości indywidualne i zbiorowe;
 • społeczna bierność i współczesne formy zaangażowania.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji, także w formie zdalnej.

Organizatorami wydarzenia są: dr hab. Dorota Kołodziejczyk (kierowniczka Akademickiego Centrum Badawczego. Ex-centrum Olgi Tokarczuk), dr hab. Wojciech Browarny, prof. UWr (kierownik naukowy konferencji), Irek Grin (Przewodniczący Rady Fundacji Olgi Tokarczuk), mgr Ewelina Adamik (sekretarzyni konferencji).

Wspierają nas

Patron

SPONSORS

PARTNERS